|  Logg inn
 Du er her:
Minimer

Du er her:  Om oss  →  Lagets histore
 

 Litt historie om laget vårt
Minimer

Skytterlaget ble stiftet i 1911 under navnet Langfjord skytterlag.

Lagets første formann var Johan Hallen.

Skytterlaget var aktiv i kortere perioder frem til etter krigen.

Den 13.12.47 ble det avholdt et orienterende møte på Haukereiret hvor det meldte seg 26 personer som var interessert i å være medlemmer i skytterlaget.

Den 28.12.47 ble det avholdt konstituerende generalforsamling hvor det deltok 7 personer.

Laget tok navnet Langfjorddalen skytterlag.

I protokollen står følgende forklaring til det lave antall fremmøtte : Grunnet diverse festligheter som har vært i helgen møtte ikke flere enn 7 stykker.

 

Styret fikk følgende sammensetning:

Formann      : Dagvald Kjølnes

Kasserer      : Harald Dahl

N.form/sekr.: Axel Hoel

 

Skytterlaget har siden denne reetableringen vært et aktivt, velfungerende skytterlag og har idag vel 100 medlemmer.

 DFS
Minimer

            Medlem av

Det Frivillige Skyttervesen

 

 

             Det frivillige skyttervesen


Langfjorddalen skytterlag 

Boks 71, 9914 Bjørnevatn 

Kto 0540 08 11247

 Bilde
Minimer
Johan Hallen - vår første formann